Prawa człowieka, potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Autorki: Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz oraz Małgorzata Kołaczek

Wojna w Ukrainie wywołała kryzys uchodźczy niespotykany w Europie od czasów II wojny światowej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy granice Ukrainy przekroczyło blisko 7 milionów obywateli Ukrainy. W zalewie informacyjnym umyka uwadze opinii publicznej, że Ukraina jest krajem zróżnicowanym etnicznie i kulturowo, a nie wszyscy jej obywatele są etnicznymi Ukraińcami. Wśród nich są Romowie.

Celem niniejszego raportu jest naświetlenie sytuacji romskich uchodźców z Ukrainy. Szereg działań badawczo-interwencyjnych wraz z intensywnym monitoringiem środków masowego przekazu i mediów społecznościowych w okresie od początku marca 2022 roku do końca maja 2022 roku pozwala autorkom raportu na sformułowanie wniosków i rekomendacji politycznych.

Celem raportu jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się Romowie z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego antycyganizmu i wynikających z niego praktyk dyskryminacyjnych. Raport jest interwencyjnym, aktualnym sprawozdaniem na temat bieżących wydarzeń i jako taki nie wyczerpuje podejmowanej problematyki.

Raport o uchodźcach romskich w Polsce powstał na zlecenie Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, we współpracy z Fundacją Jaw Dikh i Fundacją w Stronę Dialogu.

 

Related topics and contributions:

Human rights, needs and discrimination – the situation of Roma refugees from Ukraine in Poland

by Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz and Małgorzata Kołaczek

The war in Ukraine has triggered a refugee crisis unprecedented in Europe since the Second World War. The report highlights the most pressing problems faced by the Roma from Ukraine in Poland, with particular emphasis on systemic antigypsyism and the resulting discriminatory practices. ... mehr