Human rights, needs and discrimination – the situation of Roma refugees from Ukraine in Poland

by Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz and Małgorzata Kołaczek

The war in Ukraine has triggered a refugee crisis unprecedented in Europe since the Second World War. The report highlights the most pressing problems faced by the Roma from Ukraine in Poland, with particular emphasis on systemic antigypsyism and the resulting discriminatory practices. ... mehr

Prawa człowieka, potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Autorki: Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz oraz Małgorzata Kołaczek

Wojna w Ukrainie wywołała kryzys uchodźczy niespotykany w Europie od czasów II wojny światowej. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się Romowie z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego antycyganizmu i wynikających z niego praktyk dyskryminacyjnych. ... mehr

Five hundred years of fake news

Review: Mladenova, Radmila. Patterns of Symbolic Violence: The Motif of ‘Gypsy’ Child-theft across Visual Media

Five hundred years of fake news The Research Centre on Antigypsyism (RCA) at the University of Heidelberg has published the first volume in its Open Access peer-reviewed series Interdisciplinary Studies ... mehr

Massive growth of Antigypsyism on the Internet.

A call to better recognize, systematically record and effectively combat online hatred against Sinti and Roma.

Antigypsyist hatred is part of everyday life in almost all online formats and on many websites. Counter-speech, however, takes place only rarely. Right-wing extremist groups and activists in particular are ... mehr