Together against Antigypsyism

Federal Criminal Police Office and Central Council of German Sinti and Roma sign joint declaration

Today, on the occasion of the International Day of Remembrance of the Victims of the Holocaust, Holger Münch, President of the Federal Criminal Police Office, and Romani Rose, Chairman of ... mehr

80th Anniversary of the “Auschwitz Decree“

Memorial event for the victims of the Nazi genocide of the Sinti and Roma at the Sachsenhausen memorial site

Today at the Sachsenhausen Memorial, on the occasion of the 80th anniversary of the signing of the “Auschwitz Decree” by Heinrich Himmler, Claudia Roth, Minister of State for Culture, Romani ... mehr

Human rights, needs and discrimination – the situation of Roma refugees from Ukraine in Poland

by Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz and Małgorzata Kołaczek

The war in Ukraine has triggered a refugee crisis unprecedented in Europe since the Second World War. The report highlights the most pressing problems faced by the Roma from Ukraine in Poland, with particular emphasis on systemic antigypsyism and the resulting discriminatory practices. ... mehr

Prawa człowieka, potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Autorki: Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz oraz Małgorzata Kołaczek

Wojna w Ukrainie wywołała kryzys uchodźczy niespotykany w Europie od czasów II wojny światowej. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się Romowie z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego antycyganizmu i wynikających z niego praktyk dyskryminacyjnych. ... mehr