Human rights, needs and discrimination – the situation of Roma refugees from Ukraine in Poland

by Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz and Małgorzata Kołaczek

The war in Ukraine has triggered a refugee crisis unprecedented in Europe since the Second World War. The report highlights the most pressing problems faced by the Roma from Ukraine in Poland, with particular emphasis on systemic antigypsyism and the resulting discriminatory practices. ... mehr

Prawa człowieka, potrzeby i dyskryminacja – sytuacja romskich uchodźców z Ukrainy w Polsce

Autorki: Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Joanna Talewicz oraz Małgorzata Kołaczek

Wojna w Ukrainie wywołała kryzys uchodźczy niespotykany w Europie od czasów II wojny światowej. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się Romowie z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego antycyganizmu i wynikających z niego praktyk dyskryminacyjnych. ... mehr